Съвременни проучвания за функционалността и потенциалните терапевтични свойства на магарешкото мляко

 

изготвено по поръчка на фирма Мар-Ив

от доц. д-р Николина Найденова,

Аграрен факултет, Тракийски университет,

email: n_naidenowa@abv.bg

 

От древни времена, магарешкото мляко е известно със своите терапевтични свойства и се използва за заздравяване на рани и за лечение на различни заболявания като бронхит, астма, болки в ставите, гастрит (Martini et al., 2018, Karami and Akbari-adergani, 2019).

Днес то се предлага на пазара като търговски продукт и се използва при новородени, хора с алергии към протеини от краве мляко и възрастни хора (Martini et al., 2018, Karami and Akbari-Adergani, 2019). Магарешкото мляко става все по-привлекателно тъй като притежава антимикробна, антивирусна, противовъзпалителна, антипролиферативна (Martini et al., 2018, Aspri, et al., 2017) и антиоксидантна активност (Vincenzetti et al., 2017).

Познаването на основните съставки на млякото има фундаментално значение за връзката между здравето и храненето. В този контекст протеините и пептидите се считат за важни хранителни вещества, тъй като някои от тях проявяват биоактивност (Karami and Akbari-Аdergani, 2019, Karami and Akbari-adergani, 2019). Има все повече доказателства, че много млечни протеини и пептиди (особено пептиди, наречени „биоактивни пептиди“) имат физиологична функционалност. Често се съобщава за важни ефекти върху имунната модулация, сърдечно-съдовото здраве, туморите, костите и зъбите (Karami and Akbari-Аdergani, 2019, Boland and Harjinder, 2020). Добре известно е, че ефикасността на функционалните храни, базирани на биоактивни пептиди, трябва да бъдат напълно доказани в бъдеще и могат да доведат до нов клас функционални храни, базирани на млечни протеини и техните продукти (Boland and Harjinder, 2020, Suharoschi et al., 2010).

Кои са ползите за здравето на човека при консумация на магарешко мляко:

 • Нисък риск от алергия.

Предимство на магарешкото мляко е, че е подобно на майчиното мляко. Златният стандарт за хранене на кърмачета е по отношение на средното съдържание на протеини (съответно около 18 и 21 g/L в магарешкото мляко и кърмата) (Altomonte et al., 2019). Казеините, които са основните алергенни компоненти на кравето мляко, са в по -малко количество в магарешкото и майчиното мляко (56% и 30% от общия протеин срещу 80% от кравето мляко). При симулирано in vitro хранене се установява, че казеина в магарешкото мляко се разгражда по-бързо и има почти пълна смилаемост както при изкуствени (Li et al., 2020, Aspri et al., 2018), така и естествени стомашно-чревни течности (Tidona et al., 2011, 2014). Това може да обясни и намалената алергенност на магарешкото мляко, тъй като алергенността на хранителните протеини е свързано с оцеляването им в стомашно-чревния тракт. От друга страна, основната фракция на протеина в магарешкото мляко се състои основно от суроватъчни протеини, които имат различни полезни метаболитни и антимикробни свойства (Mignone, 2015).

От гледна точка на вкусовите качества, магарешкото мляко е добре прието от децата (Monti et al., 2007, 2012, Sarti et al., 2019). Добрите вкусови качества вероятно са свързани с високата концентрация на лактоза (Altomonte et al., 2019) и фактът, че алергичните деца често следват ограничителни хранителни планове и монотонни диети поради множество хранителни алергии. Магарешкото мляко обаче, трябва да се прилага с повишено внимание при част от алергични хора, тъй като са наблюдавани някои случаи на реакции на свръхчувствителност към млякото на малък брой деца и възрастни (Peeters et al., 2017, et al. 2018, Martini et al. 2018, Tesse et al., 2009)

 

 • Антимикробно действие.

Магарешкото мляко обикновено не съдържа патогенни микроорганизми, които може да съществуват в други видове мляко. Това означава, че има по-дълъг срок на годност. Учените смятат, че пептидите в магарешкото мляко имат антимикробни ефекти. Някои проучвания показват, че то може да помогне за намаляване на честотата на стомашни заболявания, причинени както от вируси, така и от бактерии. Някои автори потвърждават ефикасността на магарешкото мляко при инхибиране на растежа на специфични хранителни патогени in vitro, по-специално Gram + бактерии като: а) Listeria monocytogenes (Saric et al., 2014, Altomonteet al., 2019, Ozturkoglu-Budak, 2018,. Brumini et al., 2016, Murua et al., 2013, Ebrahim et al., 2021); б) Staphylococcus aureus (Saric et al., 2014, Ebrahimi, et al., 2021); (c) Enterococcus faecalis (DSM 2352) (Nazzaro, 2010).

Проучвания на Bertino et al. (2019) и Peila et al. (2020) показват, че приема на магарешко мляко в сравнение с кравето намалява честотата на гастроезофагеален рефлукс, който често се среща при бебета с много ниско тегло при раждане (Cresi  et al., 2020).

 • Имуномодулиращи ефекти

Магарешкото мляко е особено богат на ензима лизозим (LZ) (Martini et al., 2019), който разрушава пептидогликановия слой на грам-положителните бактерии. Средната концентрация на лизоцим в магарешкото мляко е около 1,07 g/L (Licitra et al., 2019), която е подобна на съдържанието в майчиното мляко (0,3–1,1 g/L; (Lönnerdal et al., 2017) и по-висока от кравето мляко, в което са отчетени незначителни количества лизоцим. Активността на лизоцима за магарешкото мляко варира от 1670 до 11 531 U/mL (Martini et al., 2019, Addo, 2015), докато в кравето е 0,0292 U/mL, а най-висока е в майчиното мляко (около 39 000 U/mL) (Martini et al., 2018).

Магарешкото мляко показва имунологична активност при in vitro тестове и рандомизирани контролирани проучвания при животински модели (Jiang et al., 2018) и хора (Amati et al., 2010), при които предизвиква освобождаването на някои цитокини, които регулират възпалителния и имунен отговор към инфекции. Доказано е, че магарешкото мляко увеличава цитокините, участващи в регулацията на вродения имунитет: интерлевкин 1 (IL-1), интерлевкин 6 (IL-6) и фактор на туморна некроза α (TNF-α) както in vitro (Mao et al., 2009), така и in vivo (Amati et al., 2010).

 • Антиоксидантна активност на магарешко мляко

Известно е, че магарешкото мляко има антиоксидантно действие, което му придава окислителна стабилност, осигурявайки защита. Проучване, сравняващо магарешкото и кравето мляко, показва, че магарешкото мляко има по-висок антиоксидантен капацитет от кравето. То има висока способност да премахва анионни супероксидни радикали и да елиминира хидроксилни свободни радикали, генерирани от метаболизма на тялото (Li et al., 2017). Simos et al. (2011) определят антиоксидантната активност на магарешкото мляко, използвайки метода на способността за абсорбция на кислородните радикали, и установяват, че основният принос за тази активност са казеините и хидрофилните антиоксидантни съединения като пикочна киселина и витамин С, съдържащи се в магарешкото мляко.

 • Противовъзпалителна и противотуморна активност на магарешкото мляко

Магарешкото мляко е матрица, богата на лактоферин, който има антимикробна и противотуморна активност, интерферон γ, който стимулира макрофагите, естествените клетки убийци и цитотоксичните Т клетки (Jirillo and Magrone, 2014, Schroder et al., 2004). Магарешкото мляко може да предизвика освобождаването на противовъзпалителни цитокини, запазвайки състояние на имунна хомеостаза (Simos et al., 2011). Yvon et al. (2018) установяват, че лечението на 6 мишки с  болестта на Crohn) с магарешко мляко има противовъзпалителен ефект чрез възстановяване на нивата на антимикробни пептиди като α-дефензин и лизозим, които спомагат за намаляване дисбаланса на микробиотата. Друго проучване показва, че магарешкото мляко стимулира както секрецията на азотен оксид, който е мощен вазодилататор, и следователно предотвратява атеросклерозата, така и секрецията на имуноглобулини G и интерлевкини (IL) IL-1β, IL-10 и IL-12 (Tafaro еt al., 2007).

Прилагането на магарешко мляко действа противовъзпалително на черния дроб чрез подобряване на чернодробните митохондриални функции (Trinchese et al., 2015). Trinchese et al. (2018) показват, че TNF-α и IL-1 намаляват, докато нивата на IL-10 се увеличават в серума и тъканите на плъхове, хранени с магарешко мляко, в сравнение с контролните плъхове, хранени с краве мляко. Същият екип установява, че пероралните добавки съдържащи магарешко мляко влияят върху метаболизма на глюкозата и липидите чрез модулиране на противовъзпалителни серумни и тъканни медиатори. В допълнение към противовъзпалителната си активност, магарешкото мляко има и други физиологични функции като имунорегулаторна и противотуморна активност (Ibrahim and Aoki, 2003). Mao et al. (2009) установяват, че много фракции в магарешкото мляко могат да стимулират производството на цитокини IL-2, IFN-γ, IL-6, TNF-α и IL-1β от лимфоцити и макрофаги. Тези цитокини повлияват анти-пролиферацията чрез индуциране на апоптоза на туморни клетки A549 (човешки белодробни клетки на белия дроб) и диференциацията на тези туморни клетки A549 в нормални клетки. Лизозимът има силен антипролиферативен ефект и може да бъде обещаваща молекула при лечението на рак на белия дроб (Mao et al., 2009).

Биоактивните компоненти на млякото не само могат да повлияят пряко на застаряващата имунна физиология при възрастни хора, но също така могат да действат като матрица-носител за различни млечни продукти. В тази връзка няколко автори са описали ефектите от консумацията на магарешко мляко върху серумните цитокинови профили на доброволци. Авторите заключават, че консумацията на магарешко мляко е полезна за повишаване на имунния отговор при имунокомпрометирани възрастни пациенти (Amati et al., 2010, Kapila, 2017). Идентифицирането на тези продукти като средства против стареене може да популяризира концепцията за „здравословно стареене“.

 • Антидиабетна активност на магарешко мляко

В допълнение към своята антиоксидантна, антимикробна, противовъзпалителна и противотуморна активност, магарешкото мляко има и антидиабетно действие (Simos et al., 2011, Li et al., 2020, Mao et al., 2009).

Диабет тип 2, известен също като неинсулинозависим диабет, е метаболитно заболяване, характеризиращо се с хроничен излишък на кръвната захар (хипергликемия). Водещите причини за диабет тип 2 включват затлъстяване, дисфункция на β клетките и инсулинова резистентност от периферните тъкани и клетки (Weng et al., 2016). Поради по-високото си съдържание на суроватъчен протеин, магарешкото мляко може да помогне за предотвратяване и лечение на диабет чрез подобряване на глюкозния метаболизъм и инсулиновата резистентност. Изключителна характеристика по отношение на съдържанието на магарешкото мляко с ефекти върху метаболитния статус на клетката е високото съдържание на витамин B12 (кобаламин) в него: 110 (μg/100 g) в сравнение с други видове мляко  – 0,07 в кърмата, 0,4 и 0,7 или 0,16 (μg/100 g) съответно в краве, овче или козе мляко (Alichanidis et al., 2016). Витамин В12 е водоразтворим основен микроелемент, необходим на всички телесни клетки, а неговият дефицит при хора е свързан с много метаболитни процеси, като инсулинова резистентност (освен хематологични и неврологични нарушения). По същия начин, Trinchese et al. (2015, 2018) показват, че при животни (плъхове, хранени с магарешко мляко) може да се наблюдава подобрен метаболизъм на глюкозата и липидите, с модифицирани митохондрии в скелетните мускули на възрастни плъхове в сравнение с нелекувани контролни животни.

Li et al., (2020) установяват, че магарешкото мляко подобрява жизнеспособността на увредените панкреатични β клетки, но не стимулира секрецията на инсулин от увредените β клетки и че α-лакталбуминът повишава инсулиновата чувствителност на целевите органи. Магарешкото мляко намалява нивото на гликозилиран хемоглобин и действа положително при лечението на диабет, като инхибира експресията на фосфоенолпируват карбоксикиназа 1 и глюкоза-6-фосфатаза, които са ключови ензими в чернодробната глюконеогенеза.

Всичко по-горе посочено очертава значението на магарешкото мляко. Този вид мляко се използва от древни египетски, гръцки и римски времена, не само заради хранителната си стойност за кърмачета, но и заради полезните му свойства при грижа за кожата. По-късно то е признато за общо лекарство за много заболявания, включително и във френските сиропиталища в края на XIX и началото на XX век, когато кърмачетата, получаващи магарешко мляко, растат по-добре и са с по-ниска смъртност от тези, които получават краве мляко (Carminati et al., 2017, Fantuz et al., 2016). В днешно време магарешкото мляко се счита за лекарствена храна (или „фармацевтична храна“) поради своите хранителни и функционални свойства и поради това, че има състав, подобен на майчиното мляко; Известно е, че магарешкото мляко има междинно съотношение между казеин и суроватъчен протеин, с което се нарежда след майчиното и преди кравето мляко. Магарешкото мляко има различни биологични активности като вазодилатация (чрез секрецията на азотен оксид и предотвратяване на атеросклероза), стимулиране на имунната система и антидиабетно, противовъзпалително, антиалергично, антипролиферативно и анти-микробни дейности. Тези дейности се приписват на суроватъчните протеини като лактоферин, лактопероксидаза, лизозим и имуноглобулини. Консумацията на продукти от магарешко мляко (с по-високо съдържание на пептиди) от възрастните хора, трябва да се насърчава поради това, че е отличен източник на бионаличен калций, нисък калориен прием и способността му да модулира имунната система на възрастните хора система, включително имунния отговор на лигавицата на червата. Въпреки че се наблюдава повишаване на потребителския интерес към магарешкото мляко, то все още е „нишов продукт“. Хранителната промишленост трябва да се опита да увеличи производството и наличността на магарешко мляко на пазара; това ще повиши осведомеността и ще популяризира този сектор, като подчертава хранителните приложения с множество ползи за здравето не само за новородените, но и за хора от всички възрасти.

 

Знаете ли, че:

 • От древни времена, магарешкото мляко е известно със своите терапевтични свойства и се използва за заздравяване на рани и за лечение на различни заболявания като бронхит, астма, болки в ставите, гастрит (Martini et al., 2018, Karami and Akbari-adergani, 2019).
 • Притежава антимикробна, антивирусна, противовъзпалителна, антипролиферативна (Martini et al., 2018, Aspri, et al., 2017) и антиоксидантна активност (Vincenzetti et al., 2017).
 • Магарешкото мляко е хипоалергенно, поради по-ниското съдържание на казеин в него (Altomonte et al., 2019). Установява се, че казеина в магарешкото мляко се разгражда по-бързо и има почти пълна смилаемост както при изкуствени (Li et al., 2020, Aspri et al., 2018), така и естествени стомашно-чревни течности (Tidona et al., 2011, 2014). Основната фракция на протеина в магарешкото мляко се състои основно от суроватъчни протеини, които имат различни полезни метаболитни и антимикробни свойства (Mignone, 2015).
 • Магарешкото мляко е добре прието от децата (Monti et al., 2007, 2012, Sarti et al., 2019), което се свързва с високата концентрация на лактоза (Altomonte et al., 2019)
 • Магарешкото мляко обикновено не съдържа патогенни микроорганизми, които може да съществуват в други видове мляко. Това означава, че има по-дълъг срок на годност. Освен това, пептидите в магарешкото мляко имат антимикробни ефекти. Някои проучвания показват, че то може да помогне за намаляване на честотата на стомашни заболявания, причинени както от вируси, така и от бактерии. Магарешкото мляко инхибира на растежа на специфични хранителни патогени in vitro, по-специално Gram+ бактерии като Listeria monocytogenes (Saric et al., 2014, Altomonteet al., 2019, Ozturkoglu-Budak, 2018,. Brumini et al., 2016, Murua et al., 2013, Ebrahim et al., 2021); Staphylococcus aureus (Saric et al., 2014, Ebrahimi, et al., 2021)  и Enterococcus faecalis (DSM 2352) (Nazzaro, 2010).

Проучвания на Bertino et al. (2019) и Peila et al. (2020) показват, че приема на магарешко мляко в сравнение с кравето намалява честотата на гастроезофагеален рефлукс, който често се среща при бебета с много ниско тегло при раждане (Cresi  et al., 2020).

 • Магарешкото мляко е особено богато на ензима лизозим (LZ) (Martini et al., 2019), който разрушава пептидогликановия слой на грам-положителните бактерии. Средната концентрация на лизоцим в магарешкото мляко е около 1,07 g/L (Licitra et al., 2019), която е подобна на съдържанието в майчиното мляко (0,3–1,1 g/L; (Lönnerdal et al., 2017) и по-висока от кравето мляко, в което са отчетени незначителни количества лизоцим. Активността на лизоцима за магарешкото мляко варира от 1670 до 11 531 U/mL (Martini et al., 2019, Addo, 2015), докато в кравето е 0,0292 U/mL, а най-висока е в майчиното мляко (около 39 000 U/mL) (Martini et al., 2018).
 • Магарешкото мляко показва имунологична активност при in vitro тестове и рандомизирани контролирани проучвания при животински модели (Jiang et al., 2018) и хора (Amati et al., 2010), при които предизвиква освобождаването на някои цитокини, които регулират възпалителния и имунен отговор към инфекции. Доказано е, че магарешкото мляко увеличава цитокините, участващи в регулацията на вродения имунитет: интерлевкин 1 (IL-1), интерлевкин 6 (IL-6) и фактор на туморна некроза α (TNF-α) както in vitro (Mao et al., 2009), така и in vivo (Amati et al., 2010).
 • Известно е, че магарешкото мляко има антиоксидантно действие, То има висока способност да премахва анионни супероксидни радикали и да елиминира хидроксилни свободни радикали, генерирани от метаболизма на тялото (Li et al., 2017).
 • Магарешкото мляко притежава противовъзпалителна и противотуморна активност. То е богато на лактоферин, който има антимикробна и противотуморна активност, интерферон γ, който стимулира макрофагите, естествените клетки убийци и цитотоксичните Т клетки (Jirillo and Magrone, 2014, Schroder et al., 2004). Магарешкото мляко може да предизвика освобождаване на противовъзпалителни цитокини, запазвайки състояние на имунна хомеостаза (Simos et al., 2011).
 • В допълнение към противовъзпалителната си активност, магарешкото мляко има и други физиологични функции като имунорегулаторна и противотуморна активност (Ibrahim and Aoki, 2003). Mao et al. (2009) установяват, че много фракции в магарешкото мляко могат да стимулират производството на цитокини IL-2, IFN-γ, IL-6, TNF-α и IL-1β от лимфоцити и макрофаги, които повлияват анти-пролиферацията чрез индуциране на апоптоза на туморни клетки A549 (човешки белодробни клетки на белия дроб) и диференциацията на тези туморни клетки A549 в нормални клетки.
 • В допълнение към своята антиоксидантна, антимикробна, противовъзпалителна и противотуморна активност, магарешкото мляко има и антидиабетно действие (Simos et al., 2011, Li et al., 2020, Mao et al., 2009).
 • Магарешкото мляко се използва от древни египетски, гръцки и римски времена, не само заради хранителната си стойност за кърмачета, но и заради полезните му свойства при грижа за кожата. По-късно е признато за общо лекарство за много заболявания, включително и във френските сиропиталища в края на XIX и началото на XX век, когато кърмачетата, получаващи магарешко мляко, растат по-добре и са с по-ниска смъртност от тези, които получават краве мляко (Carminati et al., 2017, Fantuz et al., 2016).
 • В днешно време магарешкото мляко се счита за лекарствена храна (или „фармацевтична храна“) поради своите хранителни и функционални свойства и поради това, че има състав, подобен на майчиното мляко; Известно е, че магарешкото мляко има междинно съотношение между казеин и суроватъчен протеин, с което се нарежда след майчиното и преди кравето мляко.