За да гарантираме качествен и безопасен продукт, успоредно с контрола на хигиената при получаването на млякото, се извършва и микробиологичен мониторинг за патогенни микроорганизми: Listeria monocytogenes и Enterobacteriaceae, които се определят в акредитирана лаборатория. Задължително пробите се изследват в динамика (през определен период от време), за да се гарантира микробиологичната безопасност на млякото.

Освен микробиологичен мониторинг на магарешкото мляко, ние определихме и много ясни физико-химични критерии, които се контролират във всеки един момент. Ако полученото мляко не отговаря на заложените параметри, то се бракува.

Безкомпромисни сме по отношение на качеството на продукта, който ви предлагаме!